سبد خرید شما خالی می باشد.

در مرحله پیش پخت و یا در هنگام پخت ممکن است که عیب هایی شامل انفجار یا متلاشی شدن کاشی در مرحله گرم کردن پخت، ترکیدن بدنه، هسته سیاه، کشیدگی گوشه ها، تحدب و تعقر همزمان در دو طرف کاشی و لعاب سرسوزنی یا پین هولد در کاشی ایجاد شوند که ممکن است باعث نقص کاشی شوند و ظاهر و شکل آن را تحت تأثیر قرار دهد. به صورت کلی هر پدیده ناخواسته ای که در مراحل پخت کاشی و سرامیک اتفاق بیفتد به عنوان یک عیب شناخته می شود.

عیب ترکیدن بدنه

این عیب که باز شدن دهانه در بدنه بیسکوییت هم شناخته می شود ممکن است به دو صورت ایجاد شود. در نوع اول ترکیدن بدنه، آب باقی مانده در بدنه کاشی (بیسکوییت) به شدت تبخیر شده و پس از خشک شدن با لعاب خوردن و یا جذب مجدد آب ظاهر می شود. در نوع دوم در طی مرحله پیش پخت در اطراف کاشی و در لبه های آن مشاهده می شود و به صورت معدود ممکن است که در تمامی ابعاد کاشی نمایان شود.

به قطعات خاکی که قبل از اعمال لعاب و چاپ بر روی آنها از کوره های خارج می شوند بیسکوییت گفته می شود.

دلایل پیدایش عیب ترکیدن بدنه

  • وجود ناخالصی ها در خاک و مواد اولیه مانند سولفات ها و ذرات گچ که در صورت ترکیب با آب باعث تورم و ترکیدن بدنه می شوند
  • رطوبت بیش از حد در گل اولیه کاشی
  • افزایش شدید دما توسط فن مکش

راه های بر طرف گردن عیب ترکیدن بدنه

این عیب مانند اکثر عیب هایی که برای کاشی و سرامیک در مراحل پخت ایجاد می شود ناشی از خطاهای سیستمی و انسانی است؛ بنابراین زدودن ناخالصی ها و عوامل آلوده کننده و همچنین تنظیم میزان رطوبت مواد اولیه و همچنین دمای کوره های می توان از بروز این عیب و ناقص کردن محصول جلوگیری کرد.

نوشتن دیدگاه