چون ما مرجع تخصصی هستیم

سزار سفید Caesar-سرامیک سزار- کاشی مجتمع میبد meybodtile

تماس بگیرید
2.46154 5 0 13 Product
مشخصات محصولشرکت کاشی مجتمع میبد
90x30
سفید
بالا
براق
بدنه پارکینگ, بدنه سالن, بدنه حمام, بدنه سرویس بهداشتی, بدنه, کاشی و سرامیک بین کابینت, بدنه آشپزخانه, رستوران ها, سرامیک بدنه
صاف
مقاومت بالا
1 پخت
سنگی
رکتی (بدون بند)
بدنه
توضیحات
نوشتن دیدگاه

فروش

09131118904

0313-4095

فروش صادرات989133884855+

مدیر صادرات989133045399+