چون ما مرجع تخصصی هستیم

تراورتن Teravertan - سرامیک تراورتن - کاشی گلسرام GOL CERAM TILE

تماس بگیرید
3.5 5 0 2 Product
مشخصات محصولکاشی گلسرام اردکان
100x40
کرم روشن
بالا
براق
بدنه پارکینگ, بدنه سالن, بدنه حمام, بدنه سرویس بهداشتی, بدنه, کاشی و سرامیک بین کابینت, قرنیز, بدنه آشپزخانه, رستوران ها, سرامیک بدنه
برجسته
مقاومت بالا
1 پخت
سنگی
رکتی (بدون بند)
بدنه
توضیحات
نوشتن دیدگاه

فروش

09131118904

0313-4095

فروش صادرات989133884855+

مدیر صادرات989133045399+