چون ما مرجع تخصصی هستیم

نیو آرمانی New Armani- سرامیک قرنیز نیو آرمانی آبی گلدار- کاشی گلسرام GOL CERAM TILE

تماس بگیرید
4 5 0 1 Product
مشخصات محصولکاشی گلسرام اردکان
90x30
آبی
بالا
براق
بدنه پارکینگ, بدنه سالن, بدنه حمام, بدنه سرویس بهداشتی, بدنه, کاشی و سرامیک بین کابینت, قرنیز, بدنه آشپزخانه, رستوران ها, سرامیک بدنه
برجسته
مقاومت بالا
1 پخت
دکور
رکتی (بدون بند)
بدنه
توضیحات
نوشتن دیدگاه

فروش

09131118904

0313-4095

فروش صادرات989133884855+

مدیر صادرات989133045399+