چون ما مرجع تخصصی هستیم

شکایت

خریدار گرامی، لطفا شكایت یا درخواست خود را با ذكر مشخصات كامل در فرم زیر ثبت نمایید تا کارشناسان ایران سرام در اسرع وقت رسیدگی نمایند. لازم به ذكر است شكایت به شرط ارائه اطلاعات كامل و صحیح، قابل بررسی و پیگیری می باشد.

لازم به ذکر است اطلاعات شما محرمانه می ماند*

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

فروش

09131118904

0313-4095

فروش صادرات989133884855+

مدیر صادرات989133045399+