سرامیک مدل مرمریت ویانا -80*80- پالرمو

ویژگی ها

این کاشی مدل مرمریت ویانا پالرمو ، ضد یخ ، تک پخت و دارای کلاس دو اصطکاک سطح می باشد.