سرامیک مدل ولاکاس-80*80-پالرمو

ویژگی ها

این کاشی مدل ولاکاس پالرمو ، ضد یخ ، تک پخت و دارای کلاس دو اصطکاک سطح می باشد.