سرامیک مدل پول 2-32*32-ایفاسرام
سرامیک مدل پول 2-32*32-ایفاسرام
سرامیک مدل پول 2-32*32-ایفاسرام
سرامیک مدل پول 2-32*32-ایفاسرام

ویژگی ها

این سرامیک مدل پول 2 ایفاسرام ، ضد یخ ، تک پخت و دارای کلاس دو اصطکاک سطح می باشد.این کاشی مدل پول 2 ایفاسرام طرح سنگی می باشد.