سرامیک مدل هانتر-80*80 -ایفاسرام
سرامیک مدل هانتر-80*80 -ایفاسرام
سرامیک مدل هانتر-80*80 -ایفاسرام
سرامیک مدل هانتر-80*80 -ایفاسرام

ویژگی ها

این سرامیک مدل هانتر ایفاسرام ، ضد یخ ، تک پخت و دارای کلاس دو اصطکاک سطح می باشد.این کاشی مدل هانتر ایفاسرام طرح سنگی می باشد.