سرامیک-80*80- مدل MGT 8440 مهسرام

ویژگی ها

این سرامیک مدلMGT 8440 مهسرام ، ضد یخ ، تک پخت و دارای کلاس دو اصطکاک سطح می باشد.این کاشی مدل MGT 8440مهسرام طرح سنگی می باشد.