سرامیک-80*80- مدل 5050 MGP مهسرام

ویژگی ها

این سرامیک مدل5050 MGP مهسرام ، ضد یخ ، تک پخت و دارای کلاس دو اصطکاک سطح می باشد.این کاشی مدل 5050 MGP مهسرام طرح سنگی می باشد.