سرامیک-100*30- مدل 5250 MGP مهسرام

ویژگی ها

این سرامیک مدل5250 MGP مهسرام ، ضد یخ ، تک پخت و دارای کلاس دو اصطکاک سطح می باشد.این کاشی مدل 5250 MGP مهسرام طرح سنگی می باشد.