سرامیک مدل گابرو کرم80*80-پرشین کاشی ایرانیان

ویژگی ها

این کاشی مدل گابرو کرم کاشی ایرانیان ، ضد یخ ، تک پخت و دارای کلاس دو اصطکاک سطح می باشد.این سرامیک گابرو کرم پرشین کاشی ایرانیان طرح سنگی می باشد. همچنین مقاوم به سایش بسیار بالا در محیط هایی با ترافیک سنگین است.