سرامیک مدل پادنا زیتونی60*60-پرشین کاشی ایرانیان

ویژگی ها

این کاشی مدل پادنازیتونی کاشی ایرانیان ، ضد یخ ، تک پخت و دارای کلاس دو اصطکاک سطح می باشد.این سرامیک پادنازیتونی پرشین کاشی ایرانیان طرح سنگی می باشد. همچنین مقاوم به سایش بسیار بالا در محیط هایی با ترافیک سنگین است.